Unity Architcts | Architecture & Urbanism

WE
ARE
UNITY

Harmonische dialoog tussen stad en mens.
Wij zijn Unity. “Ons doel is plezierige plekken te maken waar mensen zich verbonden mee voelen en gelukkig van worden”
MEER OVER ONZE VISIE

Zo ontwerpen wij samen

Net zo zeer als wij geloven in 'Unity' in het ontwerp geloven wij in eenheid binnen het proces. Wij ontwerpen in dialoog, samen met onze opdrachtgevers, gemeente, stakeholders en andere belanghebbenden. Wij hanteren ontwerpprincipes vanuit de traditionele stedenbouw, de grondbeginselen waarop onze geliefde steden gestoeld zijn. Tegelijkertijd plaatsen we deze principes in onze tijd, met zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden: "het overdragen van de vlam der traditie."
MEER OVER PRINCIPES EN PROCES

Architectuur & stedenbouw

Unity staat voor de eenheid die wij nastreven in onze architectuur en stedenbouw. Eenheid die mensen met zichzelf, elkaar en onze wereld verbindt. Eenheid die architectuur, stedenbouw en landschap in elkaar doet overvloeien. De mens staat hierbij centraal.’
MEER OVER ONZE PROJECTEN

Samenwerking met Topos

We hebben onze krachten gebundeld met Topos Architectuur & Bouwkunde. Samen kunnen we een full-service pakket aanbieden
MEER OVER SAMENWERKING

Wij werken samen met