Ontwerp en proces | Unity

“Tradition is not to preserve the ashes but to pass on the fame.”

- Gustav Mahler -
   

Plezierige plekken kun je maken door met veel zorg en aandacht in combinatie met de juiste ontwerpprincipes te werk te gaan.

Wij experimenteren niet met ongegronde concepten, maar hanteren bewezen uitgangspunten die in elke andere opdracht en context
vernieuwend tot hun recht komen. Architectuur & Stedenbouw is evolutie.

Wij streven naar een tijdloze kwaliteit.

Wij hanteren hiervoor de volgende principes:

Identiteit

Identiteit

Bebouwing moet niet té verschillend zijn noch té gelijk. Er wordt juist gezocht naar eenheid in verscheidenheid. Daardoor wordt een chaotisch of juist monotoon architectonisch landschap vermeden. Gebouwen en plekken blijven uniek en hebben een eigen identiteit, maar verstoren niet het verhaal dat de gebouwen sámen vertellen. “The variety of each is dominated by the harmony of the whole” – Raymond Unwin.

Functiemenging

Functiemenging

Wij beogen het creëren van een beloopbare stad. Functies die voor- zien in de menselijke behoeften moeten binnen een straal van 400 meter liggen. Hierdoor ontstaat een beloopbare stad, waar mensen eerder lopen of fietsen dan de auto pakken om bijvoorbeeld bood- schappen te doen. Functiemenging is een belangrijke methode ter preventie van slaapsteden en onveiligheid.

De Menselijke schaal

De Menselijke schaal

Door de menselijke schaal toepassen in gebouwen en de openbare ruimte voelen plekken niet umheimisch, maar gezellig aan. Door
de maat van de openbare ruimte te beperken zorg je ervoor dat mensen elkaar kunnen herkennen en ontmoeten op straat. Door de grootte en hoogte van gebouwen te beperken voorkom je gebouw- en van onmenselijke proporties en stimuleer je contact met het de openbare ruimte.

Belevenis

Belevenis

De belevenis van de voetganger staat centraal bij het ontwerpen van plekken. Wij wijken daarom af van de rechtlijnige stedenbouw, waar kaarsrechte zichtassen resulteren in nauwelijks veranderende zichten en straatbeelden en weinig wordt overgelaten aan het ver- hullen en onthullen; de visuele reis van de voetganger (Serial Vision). Bij ons staat juist de opeenvolgende beeldenreeks die de voetgang- er ervaart centraal.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Commerciële functies worden strategisch geplaatst en dienen naast een gezonde functiemening ook als poortwachters voor de buurt. Woningen hebben min of meer dezelfde functie qua veiligheid. Door een goede relatie te creëren tussen binnen en buiten stimu- leer je dat bewoners een oog in het zeil houden (Eyes on the Street). Daarmee versterk je de sociale veiligheid.

Ruimte maakt de gebouwen

Ruimte maakt de gebouwen

Wij beginnen bij het creëren van plekken met de ruimtes tussen de gebouwen. Deze definiëren de plekken en bepalen de grootte en daarmee het gebruik van de plek. De gebouwen zijn aan deze ruim- tes onderschikt. Hierdoor is het mogelijk om een netwerk te maken van plekken in de stad die met elkaar verbonden zijn door straten. Plekken met elk een eigen identiteit die mensen herkennen en waar mensen elkaar ontmoeten.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid

Vaak leiden de wegen ons van een parkeerplek in de buurt over de snelweg naar een parkveld bij ons werk. steden en wijken worden hier vaak op ingericht. Maar in het leven komt er meer bij kijken dan alleen het woon-werk verkeer.
Wij vieren de keuzevrijheid waar je heen kan gaan in de stad. Steden horen toegankelijk en verbonden te zijn. Bewoners en bezoekers kunnen zélf hun route uitstippelen. Zo creëren je steden waar niet alleen gewoond en gewerkt wordt, maar waar wordt geleefd.

Co-creatie door goede samenwerking

Wij zien een goed proces als één van de belangrijkste aspecten voor het welslagen van een project. Wij geloven in Co-creatie. Onze ontwerpen ontstaan in dialoog met de opdrachtgever. Wij geloven in het Hollandse poldermodel waarin samenwerken en om op zoek te gaan naar een gezamenlijk oplossing centraal staat. Hiervoor gebruiken wij in de voorfase handschetsen om de situatie direct inzichtelijk te maken.