Koos Meinderts KC | Unity

Koos Meinderts KC

Den Haag

Samen met Topos architectuur & bouwkunde ontwierp Unity een uniek schoolontwerp die door het omarmen van de natuur een prikkelende omgeving creëert voor de ontwikkeling van het kind.

De ambitie van Lucas onderwijs en Kinderdagverblijf 2Samen is het vormen van één integraal kindcentrum. De locatie van het nieuwe schoolgebouw is de Koos Meindertsschool in Houtwijk te Den Haag, prachtig gelegen aan het park. Door het toename van het programma op deze plek was een meer integraal ontwerp noodzakelijk.  

+
+

Het ontwerp maakt optimaal gebruik van zijn ligging aan het park. Aan de buitenzijdes zijn de leslokalen gelegen, die met het uitzicht op het groen rondom een rustige plek vormen waar de kinderen optimaal kunnen presteren.

Als een soort uienschillen is het gebouw opgebouwd uit lagen, met aan de buitenzijde de rustige programmaonderdelen zoals leslokalen, en naar het midden toe juist plekken waar ontmoeting centraal staat. Zo bijten de programmaonderdelen elkaar niet, maar vinden ze juist een logische plek binnen het geheel.

 

+
+

De verschillende groepen en het kinderdagverblijf zijn binnen het gebouw zo gerangschikt dat deze een doorlopende leerlijn vormen. Zo kunnen de groepen optimaal gebruik maken van elkaars voorzieningen. Zo zijn de speellokalen op de begane grond, nabij het kinderdagverblijf en de groepen 1 & 2, die beiden veel gebruik maken van deze speellokalen.

De natuur en het buitenspelen zijn in het hele gebouw een belangrijk thema. Naast het uitzicht vanuit alle lokalen op de prachtige groene omgeving, is het schoolplein ook vanuit alle hoeken van het gebouw direct te bereiken. Zo zijn alle groepen en het kinderdagverblijf zowel via de hoofdingang als een eigen entree te bereiken, inclusief de groepen 5 tot 8 die op de eerste verdieping via een dakterras met het buiten en het schoolplein zijn verbonden.

+
+

Maar ook het binnen is zorgvuldig vormgegeven. De ruimtes kennen een zekere hiërarchie, waardoor de leslokalen, de zelfstandige werkruimtes en de centrale aula altijd in verbinding staan tot elkaar. De ruimtes kennen een zekere articulatie, waardoor er vanzelf plekken ontstaan waar de kinderen en het personeel op verschillende manieren gebruik van kunnen maken.

Op deze bijzonder ontstane ruimtes zijn speciale elementen ingebracht die deze plekken volledig tot hun recht laten komen. Zo is er in het kinderdagverblijf een boekenberg gemaakt waar kinderen op kunnen lezen en zitten. De wanden worden plekken waarin gezeten kan worden. De trap wordt verheven tot een tribune, waarop gezeten kan worden, maar waar ook in combinatie met de speellokalen bijeenkomsten kunnen worden gehouden.

+
+
+
+
+

Het gebouw deelt het schoolplein op in verschillende kleine pleinen, elk bestemd voor een bepaalde leeftijdscategorie. Het grootste plein bevindt zich centraal voor de ingang. Aan dit plein staat de hoofdingang en worden kinderen gebracht en opgehaald. Het is het plein waar de bovenbouw speelt. Achter de vleugel van de groepen 1 & 2 volgt logischerwijs het plein van de onderbouw. Rondom de gevel van het kinderdagverblijf wordt een meer beschutte buitenruimte gemaakt voor het kinderdagverblijf.

+
+

Met een integraal duurzaam ontwerp, dat onder andere bestaat uit PV-panelen, een warmte-accumulerend dak, en een warmte-koude opslag (WKO) wordt het een toekomstbestendig schoolgebouw. Maar daarnaast willen we ook de kinderen een duurzaam perspectief meegeven. Naast dat we de duurzame installaties en natuur-inclusieve zichtbaar maken voor de kinderen, kennen we de natuur ook een bijzondere en centrale plek toe in het ontwerp.