Liduina | Unity

Liduina

Den Haag

In samenwerking met Topos Architectuur & Bouwkunde

Met onze schetsen geven we antwoord op de veelzijdige, kleurrijke en ambitieuze wensen van Liduina en 2Samen. We hebben te maken met een bijzondere locatie midden in een levendig stukje Den Haag, waarbij sprake is van een karakteristiek schoolgebouw met beeldbepalende elementen. De vernieuwende opvattingen over hedendaagse onderwijs en BSO in relatie tot de ontwikkeling van het kind vormen de basis voor onze opzet. De nieuwbouw heeft ook een betekenis voor zijn omgeving. Het is een baken, ontmoetingsplek waar omwonenden terecht kunnen voor tal van cursussen en activiteiten net als de gymzaal buiten schooltijden gebruikt wordt.

Met dit ontwerp maken we een tweede huis voor
het kind en de buurt. Een laagdrempelig gebouw
waar iedereen welkom is en waar je trots op bent.
We brengen de bijzondere architectonische en
cultuurhistorische elementen van het bestaande
gebouw terug met respect voor het gebouw dat
decennia lang een baken is in de wijk. Het is nieuw
maar herkenbaar. Het volume is lager dan de
oorspronkelijke school en sluit aan bij de hoogte-eisen
die gesteld zijn.

+
+

Naast de historische gevel komt een
nieuwe gevel die zich bescheiden opstelt. De waarde
van de historische gevel komt zo optimaal tot zijn
recht. De uitbreiding bestaat uit een compositie van
gestileerde volumes die getrapt oplopen richting het
historisch kenmerkende deel. Hierdoor benadrukt
de uitbreiding het originele gebouw en ontstaat
er vanzelf extra speelruimte op de terrassen.

+
+

We hebben gezocht naar een heldere opzet waarbij iedereen zijn
eigen plek heeft en waarbij duidelijk is wat gemeenschappelijk
gebruikt wordt. Een kloppend hart, een ruimte waar alles
samenkomt, je elkaar ontmoet, activiteiten zijn.

Dat is de basis van ons ontwerp en hier kom je binnen. Het is een overgangsgebied
naar de school en 2Samen. Van daaruit kom je op de verschillende
leer- en speelpleinen. Het is een veilige omgeving waar kinderen
zich geborgen en veilig voelen. Het is hun 2e thuis.