Praktijkcollege Het Metrum | Unity

Praktijkcollege Het Metrum

Leiden

Begin dit jaar is Unity in samenwerking met Topos begonnen met de renovatie en uitbreiding van Praktijkcollege Het Metrum. Het Metrum is gevestigd in een voormalige basisschool. De school wil graag een meer volwassener uiterlijk en meer plek bieden aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Ons ontwerp behelst een grondige integrale aanpak van het gebouw, waaronder de gevel, het interieur en de ruimteverdeling. Daarbij word gewerkt aan verduurzaming, een passend beeld voor een volwassen school, en het creëren van een plek waar kinderen zo goed mogelijk ondersteund worden in hun verdere ontwikkeling!

+

Het gebouw bevind zich in een naoorlogse woonwijk langs de Korte Vliet te Leiden. Het perceel kent een duidelijke noord-zuid oriëntatie. In onze zoektocht hebben we duidelijk de kansen en uitdagingen in kaart gebracht door een S.W.O.T.-analyse. Zo vormt een volgroeide heg een mooie kans om een rustige plek langs het gebouw te creëren, en kon door het verwijderen van een vleugel een mooi voorplein gecreëerd worden als ook een meer logische ruimteverdeling in het gebouw. Door het verminderen van het aantal nisjes in de gevel kan ook een betere verhouding van gevel en inhoud verkregen worden, wat gunstig is voor zowel de klimaatbeheersing en duurzaamheid, als de sociale veiligheid.

 

+

Bij Het Metrum staat leren door doen centraal. De ruimtelijke vertaling in het nieuwe programma is sterkere verbinding tussen theorie en praktijk. Maar de praktijk is ook een middel om een relatie te creëren tussen de school en de buurt. Door een kaarsenmakerij en een buurtcafé die in het gebouw zijn verwerkt bijvoorbeeld, waarbij leerlingen leren van de praktijk in werkelijke situaties, en waar buurtbewoners en voorbijgangers en bezoek kunnen brengen voor een kopje koffie.

Door het uiteenlopende programma is er op doordachte wijze nagedacht over de programmatische verdeling binnen het gebouw. Daarbij zijn als het wijze twee spectra geprojecteerd, bestaande uit Rust & Ontmoeting en Park & Wijk. Verdeeld over deze twee assen krijgt elk programmaonderdeel een gepaste plaats binnen het totaal. Zo staat aan de Wijk en Ontmoeting zijde bijvoorbeeld een winkel, en aan de Rust en Park zijde een rustig schoolplein.

+

Er word in ruimtelijke zin meer overzicht en helderheid gecreëerd in het gebouw. Zo stap je via de hoofdentree in de centrale aula, waar vanuit je in één oogopslag ziet waar alles zich bevind. Rondom deze aula bevinden zich de praktijkruimtes. In het theoriedeel bevinden zich de leslokalen en de werknemersruimtes.

+

Sommige praktijklokalen zijn ook winkels die openstaan voor de buurt. Binnen deze praktijklokalen is er ook een zekere verdeling van praktijk en theorie, welke telkens met elkaar in verbinding staan,

+

Het Metrum wordt een school waar kinderen met een (licht) verstandelijk beperking ondersteund worden in hun ontwikkeling met uitzicht op een zo hoog mogelijke uitstroom in de maatschappij. Er worden plekken gecreëerd om te leren, te spelen, te doen, om tot rust te komen en om samen te zijn. Geen kind wordt van deelname uitgesloten. De centrale tribunetrap word bijvoorbeeld zo ontworpen dat ook kinderen met een rolstoel hier optimaal gebruik van kunnen maken. Door dubbelgebruik van de buitenruimte wordt voldoende plek gecreëerd voor zowel kinderen die vooral rust willen als kinderen die even willen bewegen of kletsen.