Woonchallenge Rochdale - MultiThuis | Unity

Woonchallenge Rochdale – MultiThuis

Amsterdam

In opdracht van Elmy Everaert Inclusief en Multi Plus Zorg

Voor de verkoop van verzameling appartementen in Hofgeest in Amsterdam Zuid-Oost schreef Rochdale een prijsvraag uit voor een nieuwe maatschappelijke functie van de appartementen. Samen met Elmy Everaert Inclusief en Multi Plus Zorg bedacht Unity Architecture & Urbanism een nieuwe functie voor de leegstaande appartementen.

Multi Plus Zorg is een organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren met een licht verstandelijke beperking. In Hofgeest zagen ze kans voor een MultiThuis: Een thuis waar jongeren naar zelfredzaamheid werken in combinatie met sport. Unity Architecture & Urbanism voorzag deze visie van een ruimtelijke inpassing in het pand en bijbehorende sfeerimpressies.

+
+
+
+